Sök närmaste Hungerdags-händelse

Förhandsanmälningen för att vara bössinsamlare är avslutad. Du kan fortfarande komma med som bössinsamlare genom att komma direkt till någon av platserna där bössor delas ut. Du hit tar utdelningsplatserna genom att söka på din stad eller på din stadsdel.

Kvevlax
20.9.2018 - 22.9.2018
Kronoby
20.9.2018 - 22.9.2018
Nagu
20.9.2018 - 22.9.2018
Ekenäs
20.9.2018 - 22.9.2018
Lojo
20.9.2018 - 22.9.2018
Grankulla
20.9.2018 - 22.9.2018
Helsingfors
20.9.2018 - 22.9.2018
Ingå
20.9.2018 - 22.9.2018
Kyrkslätt
20.9.2018 - 22.9.2018
Lappträsk
20.9.2018 - 22.9.2018
Lovisa
20.9.2018 - 22.9.2018
Mörskom
20.9.2018 - 22.9.2018
Snappertuna
20.9.2018 - 22.9.2018
Sjundeå
20.9.2018 - 22.9.2018