Vad är Hungerdagen?

Joonas Brandt

Under Hungerdagen samlas in obundna medel till katastroffonden. För tillfället behövs hjälp till exempel i Jemen som drabbats av krig, torka och kolera. I Jemen är över 70 % av befolkningen i behov av hjälp.

I Finland hjälper man bland annat offer för eldsvådor och utbildar frivilliga inom psykiskt stöd. Frivilliga inom psykiskt stöd har bland annat hjälpt människor som blev uppskakade av knivhuggningen i Åbo.

Hungerdagen, vad i all världen?

Hungerdagen är Finlands Röda Kors insamling som ordnas varje år i september. Hungerdagen är känd för sina bössinsamlare som går runt på gatorna men under Hungerdagen kan man också ge ett bidrag på webben.

Hungerdagens skapare är frivilliga Mailis Korhonen från Pälkäne som år 1980 fick en idé om ett talko för alla Pälkänebor för att samla in pengar. Evenemanget utvidgades snabbt till hela landet, och nuförtiden ordnas Hungerdagen på nästan alla orter i Finland.

Har Hungerdagen någonting med mat att göra?

I början en hel del, i nuläget inte mycket. Den första Hungerdagen ordnades för att hjälpa offren för hungersnöd i Östafrika, därifrån namnet Hungerdagen. Då uppmuntrades villiga människor att äta lätt på en dag och donera de sparade pengarna till insamlingen.

Idag kan man tillbringa Hungerdagen på det sättet som passar en själv och det är inte förbjudet att festa. Hungerdagens idé är ju inte att alla borde vara hungriga utan att alla skulle ha mat.

Vart går medlen?

På Hungerdagen samlar vi in pengar till Finlands Röda Korsets katastroffond för att kunna hjälpa bland annat flyktingar runt världen. Genom att ge bidrag hjälper du oss att hjälpa dom som drabbas av naturolyckor och konflikter, eller krishjälp i Finland.

De insamlade medlen är inte bundna på förhand till ett specifikt mål, utan de kan användas snabbt där hjälp behövs mest. Just nu till exempel används medel från katastroffonden för att hjälpa människor i det konfliktdrabbade Syrien och Ukraina samt för att hjälpa offer för den långvariga torkan i östra Afrika.

Här i Finland hjälper man personer och familjer som på grund av en plötslig olycka (t.ex. brand eller översvämning) befinner sig i en svår situation.

Används medlen i Finland?

Medlen används också i Finland. Exempelvis behöver personer som har förlorat sitt hem i en brand hjälp för att skaffa nödvändigheter, allt från en tandborste vidare.

Röda Korset ger också psykiskt stöd till olycksoffer. Medlen ur katastroffonden används också för att understöda Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga hjälper myndigheterna till exempel vid efterspaningar av försvunna personer och i stora olyckor.

Hur stor del av bidrag går till hjälpmottagaren?

Minst 85 cent av varje euro som har donerats till katastroffonden går till biståndsmålet. Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna högst vara 15 procent. Insamlingskostnaderna innebär insamlingsutrustning såsom anskaffning av insamlingsbössor och- västar, insamlingssäkerhet och kommunikation. Reglerna för katastroffonden och den stränga kontrollen reglerar användningen av de donerade medlen.

Vad fås med mitt bidrag?

Här några exempel av vad som fås med pengarna:

  • 4 euro: en varm filt
  • 12 euro: 4 vattenkanistrar
  • 17 euro: moderskapsförpackning
  • 35 euro: 100 kg hirs
  • 50 euro: utbildning av en frivillig för psykiskt stöd i Finland
  • 90 euro: antibiotikakur mot inflammationer för 100 barn

Kom med du också

–  antingen som bössinsamlare eller som bidragsgivare!

Under Hungerdagen samlas medel in till katastroffonden. Röda Korsets frivilliga hjälpare är på plats runt om i världen. Du bestämmer om de kan skapa hopp och skydd till de nödställda.