Redo att hjälpa i Finland

  • Jose Mäntylä är en frivillig från Tammerfors som är redo att hjälpa under avvikande förhållanden. Bild: Joonas Brandt
Jose Mäntylä är en frivillig från Tammerfors som är redo att hjälpa under avvikande förhållanden. Bild: Joonas Brandt

 

I Finland hjälper Röda Korset de mest utsatta i samband med undantagsförhållanden och plötsliga olyckor. Medlen som samlats in under Hungerdagen gör det möjligt för utbildade frivilliga att alltid vara redo att hjälpa de mest utsatta. Nära dig och på alla håll i Finland.

Mångsidig hjälp under coronakrisen 

Under coronakrisen hjälper Röda Korsets frivilliga utsatta personer på många olika sätt. Coronakrisen har lyft fram viktiga former av hjälp såsom utdelning av mathjälp, hjälp med inköp i butiken och övrig hjälp med ärenden för de som befinner sig i riskgruppen. Frivilliga inom psykosocialt stöd och vänverksamheten lindrar för sin del ensamhet och ångest med hjälp av att ta kontakt på distans. I början av krisen hjälpte vi även sjukhusen med beredskapen inför coronavirussituationen. 

Röda Korset spelar en särskild roll i beredskapen för krissituationer. Med medel som samlats in under Hungerdagen kan vi upprätthålla vår beredskap att agera i exceptionella och överraskande kriser. 

Branden kan förstora all 

Den vanligaste olyckan som plötsligt inträffar är en brand. En familj som förlorar sitt hem i en brand kan tillfälligt stå helt barskrapad. Allt från kreditkort, glasögon och ytterkläder kan ha blivit kvar i ett hem som drabbats av eldsvåda.

Med hjälp av bidrag som getts under Hungerdagen kan Röda Korset hjälpa personer som blivit offer för bränder. Beroende på situationen kan hjälpen inkludera till exempel nödinkvartering, kläder och hygienartiklar samt psykosocialt stöd. Allt som behövs för att en människa efter ett chocktillstånd kommer på fötter och klarar av att reda ut ärenden. De som hjälper är lokala Röda Korsets utbildade frivilliga.

Med stöd av katastroffonden kunde Röda Korset hjälpa till vid 149 bränder i fjol. Totalt 830 människor fick hjälp. 

 

Effektiv hjälp

Redan med ett litet bidrag kan människornas nöd lindras. Så här hjälper de insamlade medlen från Hungerdagen i Finland:

  • 1 € andningsskydd för en frivillig
  • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
  • 160 € kläder till ett brandoffer

 

Du kan hjälpa

Genom att delta i Hungerdagen gör du det möjligt för Röda Korsets frivilliga att vara redo att hjälpa. Du kan hjälpa till genom att bli bössinsamlaredigi-insamlare eller genom att ge ett bidrag.

 

Du kan hjälpa

Hjälpens historier