Minor och bomber är en daglig fara i Syrien

Minor och bomber är en daglig fara i Syrien. Många skadas av granater och minor mitt under lek eller arbete.
 
Skulle du vilja hjälpa handikappade barn och ge dem möjlighet till lek och att röra sig utanför hemmet? 
 

Hjälp du också under Hungerdagen

Titta på en video från rehabiliteringscentret och se hur barnen lär sig gå med sina nya proteser och delta i Hungerdagen som bössinsamlare eller bidragsgivare.
 
Under Hungerdagen samlar vi in pengar för att bland annat att hjälpa i Syrien.

Hjälpens historier