Hur har Hungerdagsbidragen hjälpt människor?

Yara Nardi

Under Hungerdagen 2016 samlades över 2,5 miljoner euro in till biståndsarbete. Med medlen från Hungerdagen har man hjälpt offer för naturkatastrofer och krig runt om i världen.

Över 5000 människor fick hjälp i Medelhavet

I slutet av år 2016 hjälpte Finlands Röda Kors flyktingar som hamnade i sjönöd. Röda Korset och sjöräddningsorganisationen MOAS (Migrant Offshore Aid Station) räddningsfartyg hjälpte förra året sammanlagt över 5000 människor. Två räddningsfartyg hade jour i området mellan Libyen och Italien och hjälpte människor som var i risk för att drunkna.  Människor som räddades till fartyget fick första hjälpen samt en hälsogranskning.  Dessutom delade man ut mat och torra kläder.

Nya hus i Nordkorea

I september 2016 svämmade floden Tumen drastiskt över i Nordkorea och samtidigt drabbades landet även av en kraftig tyfon. Över 70 000 människor var tvungna att lämna sina hem. Finlands Röda Kors deltog i biståndsoperationen med bidragsgivarnas stöd. I operationen byggde man 10 000 hus till offer för översvämningarna. Dessutom hjälper Finlands Röda Kors i Nordkorea genom att stöda lokal hälsovård. Finlands Röda Kors är en av de få finländska organisationer som hjälper i det isolerade Nordkorea.

Biståndsarbetare till Irak

Konflikten i området Mosul i Irak eskalerade i oktober 2016 när den irakiska armén med sina allierade inledde  stadens frigörelse från ISIS. Under våren uppskattade man  att till och med tio miljoner människor befinner sig i behov av hjälp. Finlands Röda Kors skickade biståndsartiklar och biståndsarbetare till irakiska sjukhus för att hjälpa människor som skadades i kriget.

Psykiskt stöd efter skjutning

Med medlen ur katastroffonden hjälpte man även i Finland. Frivilliga inom Finlands Röda Kors och en beredskapsgrupp med psykologer hjälpte i Imatra i december när  en skjutning inträffade i Imatras centrum och tre människor omkom. Frivilliga gav psykiskt stöd på ett kriscenter efter händelsen.

Hungerdagen ordnas årligen för att vi snabbt ska kunna hjälpa när någonting inträffar.

Hjälp du också

Hungerdagen ordnas årligen för att vi snabbt ska kunna hjälpa när någonting inträffar. 

Kom med som insamlare eller ge ett bidrag.

Hjälpens historier