Humanitet syns varenda timme på fältsjukhuset Bangladesh

Emilia Kangasluoma / Finlands Röda korset
Sedan förra sommaren har över en miljon människor flytt från våldsamheter i Myanmar till grannlandet Bangladesh. I oktober 2017 skickade Finlands Röda Kors, med medel som samlades in under Hungerdagen, ett kirurgiskt fältsjukhus till lägret i Cox´s Bazar i Bangladesh.
 
I början av maj började en period av häftigt regn och storm som ytterligare har förvärrat de svåra levnadsförhållandena på lägret. Risken för epidemier ökar och diarrésjukdomar blir vanligare.
 
Röda Korsets fältsjukhus i Cox´s Bazar är det enda sjukhuset som är öppet dygnet runt. På sjukhuset sköter man de svåraste förlossningarna, kejsarsnitt och genomför övriga svåra operationer.
 
— När ett barn halkar i leran efter regnet och bryter handen får barnet hjälp på Röda Korsets fältsjukhus. Såväl lokala läkare och skötare samt vi biståndsarbetare arbetar dygnet runt så att den akuta hjälpen kan finnas nära varje timme av dygnet och varje dag i veckan, berättar barnmorska Minna Luoma som har arbetat på Röda Korsets fältsjukhus. 
 
Luoma berättar om en mamma som var i dåligt skick och som kom till fältsjukhuset mitt i natten på grund av en utdragen förlossning. Man beslöt att genomföra ett kejsarsnitt i sjukhusets operationstält.
 
— Laboratoriets arbetare väcktes mitt i natt för att ta blodprov på mamman mitt i operationen i fall att komplikationer skulle komma. Jag som är barnmorska förberedde mig på att ta emot barnet som födas, berättar Luoma.
 
Hela teamet väntar alltid på det första skriket, eftersom man aldrig säkert kan veta det vilket hälsotillstånd det nyfödda barnet är i.
 
— Skriket kom. Det här barnet hade inte hunnit lida under den långa förlossningen. Vi var i tid, berättar Luoma. 
 
På sjukhuset ges även psykiskt stöd och man har byggt upp ett separat lekutrymme för barnen.
 
Humanitet syns i sjukhusets vardag så gott som hela tiden. Det betyder ett leende till ett barn som håller på att tillfriskna och en beröring på axeln när någon har hårda smärtor. Humanitet betyder att hålla sig vaken hela natten med en födande mamma, ta en röntgenbild mitt i lunchen på en patient som varit med om ett jordskred. Humanitet betyder att vara frånskild från den egna familjen i flera månader för att hjälpa de mest nödställda. Men humanitet är även viljan att återvända till den egna familjen, till det trygga hemlandet, beskriver Luoma.
 

Hjälp du också under Hungerdagen

Som bössinsamlare eller som bidragsgivare kan du hjälpa brandens offer att få en ny början.  Röda Korsets frivilliga förmedlar hjälp världen runt.

Bidrag behövs för att sjukhuset ska kunna fungera åtminstone fram till slutet av år 2018. Behovet av hjälp är enormt.
 

Hjälpens historier