Hjälpbehovet i Bangladesh är akut

AJ Ghani IFRC
Flyktningarna behöver mat, rent vatten, skydd och hälsovårdstjänster.
Photograf: AJ Ghani IFRC

Situationen för flyktingarna i området Cox’s Bazar i Bangladesh är ytterst allvarlig. Sedan slutet av augusti har mer än 420 000 flyktningarna flytt från Myanmar till grannlandet Bangladesh.

Största delen av flyktingarna är kvinnor och barn. De är i akut behov av mat, rent vatten, skydd, basförnödenheter och hälsovårdstjänster.

Risk för smittsamma sjukdomar ökar

Bland flyktingarna finns många sjuka och sårade. Svåra förhållanden och en bristfällig sanitär situation ökar risken för epidemier. Antalet flyktingar väntas öka, vilket kommer att försvåra läget bland flyktingarna ytterligare.

Finlans Röda Kors skickar sjukhus till Bangladesh

– Hjälpbehovet är akut. Tillsammans med Norges Røde Kors skickar vi ett sjukhus och cirka 20–25 biståndsarbetare till området, berättar Kalle Löövi, chef för Röda Korsets internationella biståndsarbete.

Ditt hjälp behövs

Du kan hjälpa flyktningarna in Bangladesh! Grunda en egen insamling på webben eller ge ett bidrag.

Hjälpens historier