Hjälp till offer för tyfonen Mangkhut

Tusentals frivilliga inom filippinska Röda Korset hjälper för tillfället i de drabbade områdena.

Mangkhut-tyfonen förstörde hus, vägar och grödor i norra Filippinerna. Enligt myndigheterna har minst 65 människor omkommit. Dessutom lever 148 000 människor i tillfälliga skydd. Med din stöd reparerar man förstörda hem och delar ut tält till dem som förlorat sina hem.

Många människor i Filippinerna har förlorat sina hem på grund av kraftiga vindar, översvämningar och jordskred. En del av husen kan repareras snabbt men tusentals människor kommer att behöva långvarigt stöd.  Dessutom behöver jordbrukarna ekonomiskt stöd eftersom majsskörden förstördes nästan helt och risskörden delvis, berättar Johanna Arvo, operationskoordinator vid Internationella Rödakorsfederationen.  

Hungerdagens insamlingsintäkter genast till biståndsoperation i Filippinerna. Varje bidrag har betydelse, betonar Kalle Löövi, Finlands Röda Kors direktör för internationell biståndsverksamhet.

 

Hjälp du också under Hungerdagen

Som bössinsamlare eller som bidragsgivare kan du hjälpa.

 

Hjälpens historier