En allvarlig brist på mat hotar liv

  • "Vi går ofta hungriga.", berättar 16-åriga Thabile. Bild: Ville Palonen
"Vi går ofta hungriga.", berättar 16-åriga Thabile. Bild: Ville Palonen
Livet är hårt på den fattiga landsbygden i Swaziland. Det är synnerligen hårt för 16-åriga Thabile Matse som förutom om sitt dryga ett år gamla barn ensam sköter om sina två små bröder. De har ständig brist på mat, och familjen äter ofta bara ett mål om dagen.

– Vi går ofta hungriga, suckar Thabile.

– När det inte finns mat orkar jag inte städa, tvätta kläder eller spela boll. När man är hungrig har man ingen energi, fortsätter Thabile.

Utan mat finns ingen trygghet, inget hopp och ingen framtid.

Klimatförändringen förorsakar matbrist

45 miljoner människor lider av matbrist i områden i tretton länder i södra Afrika. Bakom hungerkrisen ligger det föränderliga klimatet. Torka, regn, översvämningar och orkaner samt problem med skadedjur har gjort det mycket besvärligt att odla mat och föda upp boskap. Den ekonomiska nedgången som orsakats av coronakrisen hotar nu att i allt snabbare takt försätta de fattigaste människorna in i hungersnöd.

Hjälp till de mest utsatta 

Med medlen som samlas in på Hungerdagen delar Röda Korset ut mathjälp och kontanter till familjer för att hjälpa dem att klara sig. Mottagarna är samhällets mest utsatta: små barn, gravida och ammande kvinnor samt äldre och funktionshindrade.

Nödhjälpen kan rädda liv

Thabiles familj är en av dem som får hjälp. Röda Korset fann henne när man åkte ut och bedömde hjälpbehovet i Thabiles fattiga hembygd som led av torka.

 

Tack vare kontantbiståndet kan vi nu äta tre gånger om dagen. Jag är tacksam för hjälpen, för utan den skulle vi inte ha någonting att äta. Under torkan har vi inte ens vildspenat eller okra, berättar Thabile.

Du kan hjälpa

Genom att delta i Hungerdagen hjälper du till att rädda människoliv. Med 38 euro får familjen mat för en hel månad. Du kan hjälpa till genom att bli bössinsamlare, digi-insamlare eller genom att ger ett bidrag.

Hjälpens historier