Det är Hungerdag. Din hjälp behövs!

Hjälp du också under Hungerdagen

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Pengarna används bland annat till att hjälpa offer för naturkatastrofer och konflikter på olika håll i världen.

Olika sätt att donera

 • skicka SMS SPR till numret 16499 (15€).
 • på nätet
 • Via MobilePay eller Pivo till numret 1001
 • konto FI14 5780 0710 0116 49 referens 5173

Vad fås med mitt bidrag?

Här några exempel på vad som fås med pengarna:

På fältsjukhuset i Bangladesh
 • 2€: mat för en dag till en fältsjukhuspatient
 • 10 €: antibiotikakur till 10 barn
 • 17 €: en moderskapsförpackning till en föderska på fältsjukhuset
 • 142 €: en tunna diesel, som ger sjukhuset elektricitet för en dag

I Finland

 • 22,5€: efterspaningsutbildning för en frivillig
 • 50€: utbildning inom psykiskt stöd för en frivillig
 • 160 €: kläder för offer för en brand 
 

Hjälpens historier