Brist på rent vatten dödar

  • 12-åriga Lailo hämtar varje dag från ett dike smutsigt vatten, som familjen använder till att laga mat och tvätta sig med. Genom att delta i Hungerdagen kan du hjälpa barn som lider av brist på rent vatten. Bild: Sakari Piippo
12-åriga Lailo hämtar varje dag från ett dike smutsigt vatten, som familjen använder till att laga mat och tvätta sig med. Genom att delta i Hungerdagen kan du hjälpa barn som lider av brist på rent vatten. Bild: Sakari Piippo
Livet i Tadzjikistans bergsbyar är hårt. Särskilt bristen på rent vatten hotar barnens hälsa och försvårar livet. I 12-åriga Lailos hemby hämtar man vatten från ett dike mellan bilvägen och husen i byn. 
 
– Jag hämtar vatten fem eller sex gånger varje dag. Jag får ont i ryggen av de tunga vattenhinkarna, berättar Lailo.
 
Familjen tvättar sig i vattnet från diket och använder det till klädtvätt, disk, bakning och matlagning. På kvällen borstar de tänderna med det bruna vattnet.
 
 

Smutsigt vatten dödar

Brist på rent vatten dödar i genomsnitt 33 barn varje timme på olika håll i världen. I Lailos by är alla barn sjuka på grund av det smutsiga vattnet. Utöver diarré och hudsjukdomar lider de av bland annat hepatit A, tyfoid och mask. Barnen tvingas ofta stanna hemma från skolan för att de är sjuka. 
 
Rent vatten och sanitet ingår nästan alltid i de projekt för katastrofhjälp, hälsa och utvecklingssamarbete som finansieras med de medel som samlas in under Hungerdagen. Utan rent vatten kan man inte skapa hälsa och välbefinnande.
 

Drömmen om en god hälsa 

Lailo berättar att hon och hennes skolkamrater ofta drömmer om rent vatten. De tänker på hur rent vatten skulle göra dem friskare och lyckligare.
 
– Min dröm är att växa upp, vara frisk och bli framgångsrik i livet. Jag drömmer om att vi får rent vatten till min hemby, berättar Lailo.  
  

Du kan hjälpa

Genom att delta i Hungerdagen hjälper du till att rädda människoliv. För bara 15 euro kan man ge ett barn rent vatten i ett helt år. Bli bössinsamlare eller ger ett bidrag.

Hjälpens historier