Bössinsamlare - vad gör hon?

Kan jag komma med som bössinsamlare även om jag inte är Röda Korsets medlem eller frivillig?

Utan vidare. Du kan vara bössinsamlare även om du inte har någon erfarenhet av Röda Korset.

Borde jag anmäla mig på förhand?

I stora städer finns s.k. insamlingscentraler dit du kan komma utan att anmäla dig på förhand. På mindre orter är det viktigt att anmäla sig på förhand så att man kan komma överens med de frivilliga som ordnar insamlingen, om var och när man ska samla in.

Kolla evenemang på din ort >>

Anmäl dig på förhand som bössinsamlare på nätet >>

Vad behöver jag ta med?

Du behöver ett identitetsbevis med bild och kläder som passar vädret.

Kan jag komma med och samla in exempelvis bara under lunchpausen?

Ja, det kan du göra. Bössinsamlingen pågår tre dagar och då kan man samla in en timme eller vara med på alla tre dagar. Du kan också hämta bössan på väg till arbetsplatsen och fråga dina arbetskamrater om de vill ge ett bidrag till Hungerdagen.

Var lönar det sig att samla in?

Den bästa insamlingsplatsen är där människor rör sig. Bra insamlingsställen är utanför butiker och Alko.

I vilken ålder kan man komma med som insamlare?

Vem som helst kan komma med som bössinsamlare. Lågstadie-elever måste ändå komma med vuxna som ansvarar för bössorna och barnen. Högstadie-elever kan t.ex. samla in i grupp. Också hobbygrupper, skolklasser eller idrottsföreningar kan hämta en bössa eller flera och samla in tillsammans.
Jag hinner inte komma med som insamlare i år.

Kan jag hjälpa genom att samla in på webben?

Ja, det kan du göra. Du kan skapa din egna elektroniska webbössa och samla in bidrag exempelvis i sociala medier och per epost. 

Ifall du inte vill skapa en egen bössa kan du samla in till Röda Korsets Hungerdagsbössa.

Du kan också samla in efter insamlingen. Gatuinsamlingen pågår 20.-22.9 men på nätet kan du samla in och ge ett bidrag fram till slutet av oktober!

Kom med du också 

–  antingen som bössinsamlare eller som bidragsgivare!

Under Hungerdagen samlas medel in till katastroffonden. Röda Korsets frivilliga hjälpare är på plats runt om i världen. Du bestämmer om de kan skapa hopp och skydd till de nödställda.

Hjälpens historier