Anmäl dig som bössinsamlare

Även en kort stund är en stor hjälp. Kom med när det passar dig 24.-26.9.2020. Fyll i din information, vi kontaktar dig via email.
Kontaktuppgifterna lagras i Röda Korsets registret över frivilliga och ges inte vidare. Läs mera: www.rodakorset.fi/dataskydd

Hjälpens historier