Ge Bidrag

Donate on Hungerday

Katastrofoffer behöver din hjälp. Just nu hjälper ditt bidrag t.ex.:

  • tsunamins offer i Indonesien
  • att rädda liv på fältsjukhuset i Bangladesh
  • att erbjuda nödhjälp till människor som förlorat sina hem i bränder i Finland

Betala ditt bidrag via nätbanken, kortbetalning eller MobilePay.

Ni for skicka information om Röda Korsets verksamhet och aktualiteter till mig
Kontaktuppgifterna lagras i Röda Korsets stödjarregister och ges inte vidare.